Anmälan

6 februari 09:30-16:30Bryggarsalen

Välkomna till
Framtidens Elsystem!

Forskningen om framtidens elsystem har aldrig varit mer aktuell än nu när vi befinner oss mitt i klimat- och energiomställningen. Varmt välkomna till den fjärde upplagan av den välbesökta konferens Framtidens Elsystem som tar plats den 6:e februari 2024 i Stockholm, samt streamas digitalt.

2024 års konferens kommer att bjuda på flera spännande teman där vi dyker djupare i utmaningarna och möjligheterna som omställningen medför. Vi kommer bland annat få höra det senaste från forskningen och branschen om e-mobilitet och hur elbilarna kan bidra till elsystemet, vilka nya flexibilitetsmöjligheter som finns genom sektorsintegration och hur de lokala energisystemen kan bidra till framtidens elsystem. Dessutom kommer konferensen att innehålla panelsamtal om hur vi skapar engagemang för omställningen i samhället, samt vad forskarnas roll är i den allt mer polariserade mediedebatten.

Med utgångspunkt i Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Framtidens elsystem erbjuds en hel dag fylld med insiktsfulla samtal, varvat med resultat från forskningsprojekt och nätverksmöjligheter.  

Konferensen modereras av Johanna Lakso, VD på Power Circle & Fredrik Lundström, forskningshandläggare på Energimyndigheten

"Jag ser verkligen fram emot att moderera Framtidens Elsystem 2024! Det är alltid givande att samla bransch och akademi för nätverk och kunskapsutbyte. Extra roligt i år är att vi har en hel session som fokuserar på e-mobilitet och hur elbilarna kan bidra till elsystemet, vilket är ett av Power Circles strategiska områden." 

Johanna Lakso, vd på Power Circle och Årets Kraftkvinna.

Talare

Robert Andrén
Generaldirektör, Energimyndigheten

Läs mer

Jessica Alenius
VD, Drivkraft Sverige

Läs mer

Joachim Nordin
VD, Skellefteå Kraft AB

Läs mer

Annika Widmark Sjöstedt
Strateg, Kraftringen

Läs mer

Anna Törner
VD, Svebio

Läs mer

Axel Philipson
VD, Zaptec Sverige

Läs mer

Björn Sandén
Professor i innovation och hållbarhet, Chalmers tekniska högskola

Läs mer

Anna Krook Riekkola
Biträdande professor, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Erik Dahlquist
Senior Professor, Mälardalens universitet

Läs mer

Karin Lexén
Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Daniella Andersson
Ordförande, PUSH Sverige

Läs mer

Martin Lundgren
Skandinavienchef, Virta

Läs mer

Johan Lindahl
Grundare, Becquerel Sweden

Läs mer

Johan Lindahl
Ansvarig för forskningskommunikation, Westander

Läs mer

Nathalie Fransson
Projektledare, IVL

Läs mer

Magnus Kuschel
Innovationsledare, Innovatum Science Park

Läs mer

Lars Broström
Programchef, Vetenskapsradion

Läs mer

Lina Kinning
Svensk Vindenergi

Läs mer

Julia Renström
Konsult, Profu

Läs mer

Mattias Persson
Senior forskare, RISE

Läs mer

Magnus Genrup
Professor i kraftverksteknik, Lunds universitet

Läs mer

Dita Anggraini
Doktorand, KTH

Läs mer

Malin Unger
Arkitekt och projektledare, RISE

Läs mer

Jonas Birgersson
Infrastruktur Entreprenör, Viaeuropa

Läs mer

Johanna Baltgren
Kundrelationsansvarig, Göteborg Energi

Läs mer

Martin Warneryd
Forskare, RISE

Läs mer

Programmet kommer att uppdateras och talare kommer att presenteras löpande fram till den 6 februari 2024!

Program

09:00

Kaffe och registrering

Kaffe & registrering

Read more
09:30

Välkommen!

Dagens moderatorer och arrangörer hälsar välkommen och inleder med en kort omvärlsspaning för att ta tempen på energiomställningen.


Med Robert Andrén, Generaldirektör för Energimyndigheten och Johanna Lakso, VD för Power Circle och Årets Kraftkvinna 2023!

Read more
09:50

Forskning pågår: möt två projekt från forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens Elsystem​

Vi kommer få lyssna till två spännande projekt:

1. Vätgasens samlade påverkan på elsystemet och dess roll i energi- och klimatomställningen med Julia Renström, Profu. 

2. Solel och nätkapacitet – vad behöver vi veta för en effektiv drift? med Johan Lindahl, Bequerel Sweden. 

Read more
10:15

Hur skapar vi engagemang för att lyckas med klimat- och energiomställningen?

Elektrifieringen är en nyckel för att klara klimatomställningen i flera sektorer, men tillståndsprocesser är långa och många projekt både för nät och produktion stöter på förseningar eller stoppas på grund av målkonflikter och lokalt motstånd. Samtidigt ifrågasätts elektrifieringen och omställningen av industrin ibland i debatten. Kan vi hantera målkonflikter mellan klimat och lokal miljöpåverkan med bättre samverkan? Och hur tar vi oss vidare för att skapa lokalt och nationellt engagemang för den nödvändiga omställningen?

Den här sessionen kommer att bjuda på ett panelsamtal med Karin Lexén, Generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, Björn Sandén, professor på Chalmers, Daniella Andersson, ordförande Push Sverige och Joachim Nordin, VD Skellefteå Kraft. 

Samtalet kommer kretsa kring frågor som: Hur kan tekniska innovationer bidra till hållbar omställning? Hur engagerar vi lokala samhällen för nationell och global omställning?  Vad kan energibolagen göra? Hur ser den yngre generationen på omställningen och hur har innovation påverkat samhällsförändring i ett historiskt perspektiv?

   Read more
   10:45

   Paus

   11:15

   Forskning, journalistik och opinion

   Universitetets tredje uppgift är att nå ut med kunskap, och denna uppgift blir allt viktigare i dessa tider av bristande källkritik och falska fakta som snabbt sprids i sociala – och i bland även traditionella – media. Samtidigt har forskarna begränsat med resurser och kompetens för kommunikationsinsatser. Dessutom ser många ett växande problem med hur forskningsresultat ibland tas ur sitt sammanhang och används för att sprida propaganda, och det händer att forskare utsätts för hat, hot och härskartekniker när de kommunicerar sina resultat. 

   Sessionen bjuder på ett samtal med bland annat Anna Krook Riekkola, Luleå tekniska universitet och Johan Lindahl, ansvarig för forskningskommunikation på Westander samt Lars Broström, programchef på Vetenskapsradion om vad forskarnas roll i media är, hur vetenskap och fakta hanteras i det nya medialandskapet och hur vi kan förhålla oss till ett allt mer polariserat debattklimat där vetenskap och tyckande ofta jämställs. 

    Read more
    11:45

    Forskning pågår: Nya flexibilitetsmöjligheter genom sektorsintegration ​

    Vi kommer få lyssna till flera projekt från Forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens Elsystem, däribland: 

    • Flexibel fjärrvärme: Ökade möjligheter för fjärrvärmebolag att agera på balansmarknaderna, IVL, Nathalie Fransson.​
    • SågFlex - El-flexibilitet på sågverk, RISE, Mattias Persson.
    • FlexGEN - Next Generation Advanced Flexible Biomass Power Plants, Lunds Universitet, Magnus Genrup & Mohammed Abu Al-Soud. 
    Read more
    12:15

    Hur kan sektorsintegration bidra till ett robust och flexibelt elsystem?

    Mycket fokus i energidebatten ligger i dag på produktion, lagring och överföring av el. Det finns dock en stor outnyttjade potential i sektorsintegration mellan el, värme  och i framtiden vätgas. Energi har historiskt varit enklare att lagra i bränsle och värmelager, samtidigt som värmepumpar kan omvandla el till värme i situationer med överskottsproduktion. Har vi underskattat potentialen och nyttan med sektorsintegration och hur kan vi tänka smartare i framtiden? Hur tänker branschen kring den forskning som pågår, och vad behövs framöver? Sessionen bjuder på ett panelsamtal med bland annat Annika Widmark Sjöstedt, Strateg från Kraftringen,  Anna Törner, VD för Svebio och Lina Kinning från Svensk Vindenergi. 

    Read more
    12:45

    Lunch

    13:45

    Workshop om elnätsforskning och flexibilitetslösningar (endast för det fysiska eventet)

    I samband med lunchen finns möjlighet att nätverka och delta i workshopaktiviteter kring två huvudteman: 

    • Forskningsbehov och utmaningar för lokala och regionala elnät
    • Hinder, incitament och målkonflikter för flexibilitet och på lokala och nationella marknader
    Read more
    14:15

    Forskning pågår: Hur kan de lokala energisystemen bidra till framtidens elsystem?​

    Vi kommer få lyssna till flera projekt från Forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem med fokus på flexiblitet och lokala energisystem:

    • Ökad flexibilitet med optimerad styrning av energiresurser i lokala energisystem, RISE, Martin Warneryd
    • Lokala energisystem och energigemenskaper i svenska industriområden, RISE, Malin Unger
    • Fyrbodal för framtidens Flex, Innovatum, Magnus Kuschel​
    Read more
    14:45

    Fika

    15:10

    Hur kan elbilarna bidra till elsystemets omställning? Möt tre projekt från Framtidens elsystem ​

    Sessionen bjuder på presentationer av pågående forskningsprojekt från forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem: 

    • iEVsFLEX: integrering av e-mobility i elnätet för hög flexibilitet genom AI och digitalisering, Mälardalens universitet, Erik Dalqvist
    • Elbilars potential att bidra med frekvensreglering, RISE, Mattias Persson
    • Affärsmodeller för laddning av elbilar med hänsyn till nätbegränsningar: samspel mellan bilägare, elleverantör och nätägare, KTH, Dita Anggraini 

    Read more
    15:40

    Elnät och E-mobilitet – panelsamtal om elbilarnas roll i elsystemet

    Allt eftersom andelen laddbara bilar ökar i fordonsflottan blir det också viktigare att få en bra integration mellan energisystem och transportsystem. Med tekniker som smart laddning och V2X kan elbilarna bli en tillgång snarare än en belastning för energisystemet, men vad krävs för att de ska komma på plats? Och vad krävs av elsystemet för att fordonsflottan ska kunna elektrifieras i en tillräckligt hög takt?

    Sessionen bjuder på ett samtal om elbilarnas roll i det framtida elsystemet med bland andra Jessica Alenius, vd på Drivkraft Sverige, Johanna Baltgren, Kundrelationsansvarig på Göteborg Energi, Axel Philipson, vd på Zaptec Sverige och Martin Lundgren, Skandinavienchef på Virta.

     Read more
     16:10

     Utblick mot energiframtiden - vad tar vi med oss från dagen och vad händer sen?

     Power Circle & Energimyndigheten knyter ihop dagen och spanar mot framtiden tillsammans med Jonas Birgersson från ViaEuropa. 

     Read more

     Praktisk Information

     Konferensen riktar sig brett till bransch och akademi med målsättning om kunskapsutbyte, nätverkande och dialog mellan industri, forskningsinstitutioner, myndigheter och andra verksamheter med intresse för elsystemets framtidsfrågor. 

     Konferensen kommer att ta plats i Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, 113 27 i Stockholm med start kl 9:00 för registrering. 

     Det kommer gå att följa huvuddelen av eventet online och en länk för liveinspelningen kommer att skickas ut dagen innan till deltagare som anmält sig för digital medverkan.  

     Anmälan

     Organisatörer